Lingsoft® 

EU-kielen käsikirja

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Kirjoitatko työksesi EU-aiheisia tekstejä? Käännätkö Euroopan unionin toimielimille? Tarvitsetko tiivistä tietopakettia Euroopan unionista ja sen toimielimistä? Entä haluatko täydentää tietojasi yleisimmistä asiakirjatyypeistä? Tai paranisiko tehokkuutesi, jos saisit käyttöösi selkeitä ohjeita erilaisten EU-tekstien tyylistä? Haluatko varmistaa helposti ja nopeasti, että laatimiesi tekstien termit ovat oikein ja että niitä on käytetty yhdenmukaisesti?

Lingsoft Oy:n EU-kielen käsikirja, ja sen pohjalta kehitettävä EU-tekstien tarkistin auttavat ja helpottavat työntekoa ja parantavat tehokkuutta. Niiden avulla pystyt tuottamaan laadultaan parempia tekstejä, sillä virheiden määrä vähenee huomattavasti.

EU-kielen käsikirja

EU-kielen käsikirjan ovat kirjoittaneet EU-käännösten koordinoinnista, tarkistuksesta ja kääntämisestä vastaavat henkilöt, ja se perustuu Euroopan unionin toimielimiltä saatuun palautteeseen, sääntöihin ja ohjeisiin sekä todellisiin tekstinlaadinnassa ja kääntämisessä havaittuihin ongelmiin.

Käsikirjassa luodaan yleiskatsaus Euroopan unionin toimintaan ja erilaisiin Euroopan komission ja parlamentin sekä muiden toimielinten asiakirjamalleihin. Siinä annetaan tekstityyppikohtaisia ohjeita kirjoittamisesta, ja sen avulla löydät ratkaisun mieltäsi askarruttaviin termikysymyksiin. Käsikirjassa esitellään lisäksi keskeisimpiä EU-teksteissä ja -käännöksissä esiintyviä virhetyyppejä ja annetaan kielenhuoltovinkkejä tekstien laadun parantamiseksi.

Paperiversio tai sähköinen kirja

EU-kielen käsikirja julkaistaan sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa. Painettua versiota voit selailla, ja sen laajan hakemiston avulla löydät nopeasti etsimäsi.

Sähköisen kirjan käyttäjä pystyy parhaiten hyödyntämään teoksen laajaa linkkiluetteloa, joka ohjaa suoraan oikeille EU-sivuille. Luettelon linkit on järjestetty eri aihepiireihin muun muassa toimielimen mukaan, ja Internet-sivuilla liikkumisen helpottamiseksi linkit on esitetty sivustojen rakennetta vastaavalla tavalla.

Otteita EU-kielen käsikirjasta

Euroopan parlamentti edustaa Euroopan unionin kansalaisia. Se valitaan kansanvaalilla jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentissa on yhteensä 732 jäsentä. Euroopan parlamentti osallistuu päätöksentekoon Euroopan unionin neuvoston kanssa. (EU-kielen käsikirja, s. 13.)

Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosasto (PRESS) julkaisee ns. ScadPlus-tekstejä, jotka ovat suurelle yleisölle tarkoitettuja tiivistelmiä EU-lainsäädännöstä ja jotka julkaistaan Internetissä. Koska PRESS-tekstit on tarkoitettu suurelle yleisölle, käännöksen sujuvuuteen ja helppolukuisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäksi on muistettava, ettei PRESS-teksti ole säädösteksti, vaikka se säädökseen usein perustuukin. (EU-kielen käsikirja, s. 79.)

Vierasperäisen subsidiariteetti-sanan sijaan on hyvä käyttää suomenkielistä vastinetta toissijaisuus. (EU-kielen käsikirja, s. 91.)

Euroopan parlamentin valiokunnat laativat eri aiheista mietintöjä (ranskaksi rapport, englanniksi report). Mietintöjä ei pidä kutsua tiedonannoiksi tai raporteiksi. (EU-kielen käsikirja, s. 116.)

Suomen kielenhuoltosääntöjen mukaan viive-sanaa voi taivuttaa sekä viiveellä että viipeellä, mutta komissio suosittelee p:llisen muodon käyttöä (viipeellä). (EU-kielen käsikirja, s. 180.)

Tarkistin

Kirjaversioiden lisäksi käsikirjan ohjeet ja säännöt voidaan Lingsoft Oy:n ainutlaatuisen tekniikan ansiosta muuntaa MS Wordin kieliopintarkistimen tavoin toimivaksi EU-tekstien tarkistimeksi.

Tarkistin ei kuitenkaan ole riippuvainen yksinomaan käsikirjan säännöistä vaan se voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti. Tällöin siihen implementoidaan käsikirjan sääntöjen lisäksi tai niiden sijasta juuri ne EU-tekstien kääntämiseen tai kirjoittamiseen liittyvät säännöt, jotka ovat asiakkaan työn kannalta olennaisia ja tärkeitä.

Tarkistin huomauttaa teksteissä esiintyvistä virheistä tai puutteista ja ehdottaa käyttäjälle oikeaa vaihtoehtoa virheellisen kohdan korjaamiseksi. Tarkistin havaitsee tietyntyyppiset virheet selvästi ihmistä tarkemmin ja nopeammin.

EU-tekstien laatimisesta ja kääntämisestä tulee entistä vaivattomampaa ja nopeampaa, sillä tietokone havaitsee virheet puolestasi. Tarkistin toimii muistin tukena ja helpottaa huomattavasti esimerkiksi EU-aiheisten termien tarkistusta. Tarkistin on kuitenkin enemmän kuin pelkkä termintarkistusohjelma – sen avulla pystytään havaitsemaan myös virheellisiä lauserakenteita ja tarttumaan tyylillisesti puutteellisiin kohtiin.

Esimerkkejä tarkistimen toiminnasta

Tarkistimen käyttö on helppoa! Kun olet asentanut tarkistimen ja haluat tarkistaa EU-aiheisia tekstejä, sinun tarvitsee vain valita tarkistettavaksi tyyliksi Euroopan yhteisöjen tekstinlaadintatyyli oheisen kuvan osoittamalla tavalla.Voit luonnollisesti valita itse, haluatko tarkistaa pelkästään EU-teksteihin liittyviä seikkoja vai muita kieliasun tarkistukseen liittyvä asioita samalla kertaa.

Seuraava esimerkki havainnollistaa tarkistimen toimintaa. Jos kääntäjä tai kirjoittaja on käyttänyt virheellistä muotoa "neuvoston hyväksymä yhteinen kanta", tarkistin huomauttaa virheestä seuraavasti:

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.