Lingsoft® 

Miten hakulavennus toimii

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Lingsoft Search Expander -hakulavennusratkaisun ytimessä on Lingsoftin maailmankuulut kielen kaksitasomallinnukseen (TWOL) perustuvat morfologia-analysaattorit kullekin kielelle. Search Expander analysoi kaikki verkkodokumentin sisältämät sanat ja palauttaa kunkin sanan kaikki mahdolliset perusmuodot ja niihin liittyvän kieliopillisen analyysin sekä yhdyssanarajat. Esimerkiksi:

    "toimijoille"
    "toimija" DV-JA N ALL PL
    "toimi#joki" N ALL PL

Kun nämä perusmuodot lisätään hakuindeksiin, dokumentti voidaan löytää, vaikka se ei täsmälleen ottaen sisälläkään kyseistä sanaa perusmuodossaan. Analyysia voidaan tarkentaa ja moniselitteisyyksiä voidaan poistaa käyttämällä morfologia-analysaattoriin palautteeseen rajoitekielioppijäsennintä (Constraint Grammar), joka on toinen Lingsoftin käänteentekevistä kieliteknologioista. Esim. FINCG pystyy päättelemään, että yllä olevista analyysivaihtoehdoista toinen voidaan jossakin tietyssä lauseessa sulkea pois. Näin analyysi tulee yksiselitteisemmäksi:

    "toimijoille"
    "toimija" DV-JA N ALL PL

Lopputuloksena on, että hakukone löytää keskimäärin nelinkertaisen määrän dokumentteja, jossa kyseinen hakusana esiintyy jossakin (taivutetussa) muodossa tai osana yhdyssanaa. Ja jos hakukoneessa on vaikkapa frekvenssiin perustuva hakutulosten pisteytys, hakulaventimella voi olla huomattava vaikutus myös hakutulosten esittämisjärjestykseen.

Lisäarvoa avainsanalistauksella

Sanojen perusmuotojen lisääminen hakuindeksiin auttaa jo sellaisenaan sivustoasi "ymmärtämään suomea". Tämän lisäksi Search Expander hyödyntää morfosyntaktista analyysia niin, että se tuottaa halutuille sivuille suodatetun avainsanalistauksen. Tämä listaus on hyödyllinen kahdellakin tavalla.

Ensinnäkin se tuottaa sivuille perusmuotoiset avainsanat Googlen ja muiden Internetin hakukoneiden indeksointia varten. Siten Search Expander on oiva väline parempaan näkyvyyteen Googlessa.

Toiseksi avainsanalistausta voidaan käyttää sivuston sisäisen navigoinnin apuvälineenä, jos siitä luodaan suora linkki hakukoneeseen. Tällöin käyttäjä löytää näppärästi kaikki ne dokumentit, joissa kyseinen avainsana esiintyy.

Joustavuutta suodattimilla

Jotta avainsanalistaus vastaisi tavoitettaan, siihen kannattaa suodattaa vain tietyt kriteerit täyttävät perussanat. Lingsoft Search Expanderiin voidaan määritellä erilaisia suodattimia, joilla hakusanalistauksesta rajataan pois vaikkapa yleissanat ja kaikki muut sanaluokat kuin substantiivit. Lingsoftin omilla sivuilla on esimerkki hyväksi havaitusta suodatinyhdistelmästä.

Suodattimet hyödyntävät Lingsoftin kehittämää kielen rakenneanalyysia. Koska analyysiin saattaa jäädä moniselitteisyyksiä, voidaan avainsanalistausta jalostaa edelleen poistolistalla. Siihen listataan kaikki ne perussanat, joita ei haluta sisällyttää avainsanalistauksiin.

Lingsoft Search Expander voidaan toimittaa joko palveluna, jolloin Lingsoftin palvelimella toimivat analysaattorit liitetään helppokäyttöisen skriptirajapinnan avulla verkkosivustoosi, tai kokonaisratkaisuna, jolloin Lingsoftin kieliteknologiakomponentit asennetaan palvelimellesi.

Lisätietoja

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.