Kielen prosessointi kieliprosesseissa – tuottoa kielipääomalle

Lingsoft-35-k.jpg

Tuotamme ja kulutamme entistä enemmän ja entistä monimuotoisempia sisältöjä. Samalla syntyy kielellistä – puhuttua ja kirjoitettua  – raaka-ainetta, josta voimme jalostaa kielellistä tietopääomaa organisaatiomme kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Mitä keskitetympää tekstien tuotanto on, sitä harkitumpi tulee kielitehtaan” tuotantoprosessin olla, jotta lopputuote täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Tekstien kriteereinä voi olla sisällön saavutettavuus, ymmärrettävyys, löydettävyys, vaikuttavuus, vuorovaikutteisuus tai jatkojalostettavuus. Arvo syntyy asiakastarpeesta. Usein tuotannon kriteerinä on esimerkiksi tehokkuus tai reaaliaikaisuus.

Miten voit tehostaa käännös-, sisällöntuotanto- tai terminhallintaprosessia? Miten laajoja teksti- ja videoaineistoja voidaan analysoida automaattisesti? Miten puheentunnistus voi auttaa sinua tuottamaan tekstejä tehokkaasti? Miten tekoäly voi hoitaa asiakaspalvelusi tai myyntiorganisaatiosi rutiinitehtävät – jos vain chatbot osaisi myös suomea?

Automaattisesti parempi

Tehokkuus ei sulje pois korkeaa laatua. Olipa kyse tiedon etsimisestä tai tuottamisesta, rutiinitehtävien siirtäminen ihmiseltä koneelle kannattaa. Kustannukset alenevat ja työn mielekkyys lisääntyy samalla kun inhimilliset virheet vähenevät. Lingsoft luo ratkaisuja organisaatiosi kieliprosessien tuottavuuden ja laadun parantamiseksi kieliteknologian ja monipuolisten asiantuntijapalvelujen avulla. Autamme sinua luomaan organisaatiosi kielipääomaa – ja kasvattamaan sitä.