VI FINNS TILL FÖR KUNDEN

customers.jpg


Lingsoft löser kundernas utmaningar inom språkhantering oberoende av bransch. Det som förenar våra kunder är att språket på ett eller annat sätt står i centrum – när det gäller att hitta information, i tjänsternas tillgänglighet eller i innehållsproduktionen, kommunikationen, interaktionen eller effektiviteten.

Våra största kundgrupper är offentlig förvaltning, EU, hälso- och sjukvård, mediebranschen, informationsteknik samt handel och tjänster. Under 2017 tillhandahöll vi språktjänster och -lösningar till över 350 kunder och över 800 slutkunder. 

Vi vill skapa värde i våra kunders språkliga kapital och med utgångspunkt i den återkoppling vi fått har vi även lyckats med det. Trots det strävar vi varje dag efter att bli bättre – efter att överraska våra kunder positivt, oavsett om det handlar om att göra en omöjlig tidtabell möjlig, göra projektleveransen till en fullträff eller bara ge vänlig service och göra det enkelt att hantera saker och ting.