Allt om språk - på alla språk

lingsoft-k.jpg

Vi hjälper våra kunder att förstå, producera, hitta, erhålla, använda och behandla språkliga data i denna digitala, flerspråkiga värld full av ord.

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk, Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologilösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion och hantering av såväl talat som skrivet språk.

Vi vill förstå våra kunders verksamhet och skapa en lösning eller ett servicekoncept för varje organisations behov som genererar värde för just dig. Vi nöjer oss inte med vanliga, utan vågar tänka och göra annorlunda, oavsett om det handlar om en skräddarsydd översättningstjänst, en automatiserad flerspråkig innehållsproduktionsprocess, programlokalisering, undertextning av videoklipp, transkribering av intervjuer eller dikteringar, analys av textmaterial eller audiovisuellt material, avidentifiering av data, automatisering av kundservice, ett användargränssnitt med talstyrning, indexering av texter eller hantering av varumärkesspråk. I centrum för allt detta står språket – text, tal och betydelser. 

Våra lösningar bygger på egna ordanalysteknologier som uppnått standardstatus i världen och på branschens andra standarder. Vi utnyttjar, utvecklar och testar tekniker även inom ramen för våra egna språktjänster, där teknologi förenas med en smidig och flexibel kundservice. På det sättet hjälper vi våra kunder att ta kommandot över organisationens språk och få avkastning på sitt språkliga kapital.