ENDAST DET VÄSENTLIGA ÄR VIKTIGT

discoverability.jpg

I vår digitala värld ökar datamängden explosionsartat – 90 procent för varje tvåårsperiod. Utmaningen är inte längre brist på information, utan att hitta den väsentliga och rätta informationen i informationsöverflödet. Huvudparten av information är språklig: ostrukturerad, fritt formulerad text eller fritt tal. 

Hur hittar du då det du söker – eller hur hittar andra den information du producerar? Vilken information finns om din organisation eller om ärenden som är viktiga för organisationen? Hur identifierar du konfidentiell eller sekretessbelagd information i ditt material och säkerställer att den inte kan hittas av obehöriga?

Frustrerande och dyr informationssökning


För anställda är det frustrerande att jaga efter information som har kommit bort. En organisations effektivitet blir lidande när experternas tid slösas bort på onödigt arbete: Om varje anställd inom en organisation på 100 personer skulle lägga en minut mindre på informationssökning per dag skulle man spara över 11 arbetsveckor i året, som i stället kunde användas till arbete som skapar mervärde. I en organisation på 1 000 personer skulle man spara in hisnande två manår. 

Ännu dyrare kan det dock vara med information som inte återfinns över huvud taget: då kan man missa viktiga händelser, upphandlingar eller andra affärsmöjligheter som rör branschen, en konkurrent eller en nyckelkund. Det är omöjligt att hitta all denna information och göra en heltäckande analys av företeelserna med den mänskliga förmågan – i synnerhet i den nuvarande takten på informationsförmedlingen och interaktionen.

Förädling av information på ett datasäkert sätt


Ibland är det heller inte meningen att man ska hitta informationen. Texter och tal som finns sparade i systemen kan innehålla information som ska hållas konfidentiell, som exempelvis personnamn, personbeteckningar eller hälsoinformation. EU:s dataskyddsförordning, GDPR, ställer också allt strängare krav på behandlingen av de personuppgifter som organisationer samlar in. När dessa konfidentiella uppgifter kan identifieras, lokaliseras och anonymiseras eller tas bort helt, går det tillförlitligt och säkert att spara, hantera och förädla materialet på ett sätt som tillgodoser behoven inom organisationens verksamhet och informationsledning.

Lingsoft ser djupare än språkets yta

Med hjälp av språkanalys och semantiska text analys tekniker skapar Lingsoft lösningar för hantering av information och dess sökbarhet, oavsett om utmaningen består i att effektivisera den interna sökningen på en webbplats eller göra det lättare att hitta sparade dokument i ett internt nätverk, bryta ner stora textmassor, anonymisera eller pseudonymisera, analysera audiovisuellt material, strukturera, skapa ämnesord för och klassificera dokument eller göra bransch- eller medieuppföljning.