Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk

services.jpg

Digital information är mer lättillgänglig än tidigare, men ett budskap når inte ut till alla – tvärtom. Företagen är verksamma globalt, människor rör sig och arbetar i olika delar av världen och innehåll blir mångsidigare. Detta medför att det blir allt viktigare att ditt budskap uppfattas rätt – på alla språk, i alla medier, överallt. Även vårt hemland har en större språklig mångfald än tidigare: förutom finska och svenska berikas vi av interaktioner med flera minoritets- och invandrarspråk.

Lingsoft översätter, lokaliserar, versionerar, internationaliserar, sökoptimerar, textar, skapar ämnesord för, beskriver, berikar, redigerar och korrekturläser ditt budskap – och mycket mer. 

Oavsett vad vi gör, så gör vi det på ett flexibelt, tillförlitligt, innovativt och kostnadseffektivt sätt genom stöda er organisation och lyssna på era behov. Kontakta oss så diskuterar vi tillsammans hur vi kan hjälpa till!