IBM ja Lingsoft – ainutlaatuista arvoa yhdessä

Suomessa suurten datamäärien analyysi on pohjautunut pitkälti rakenteisen ja numeerisen tiedon analyysiin, sillä suomen kielen automaattinen käsittely on poikkeuksellisen haastavaa. IBM Watson Explorerin suomen ja ruotsin kielen ymmärryksen taustalla on kesästä 2018 alkaen Lingsoftin kielianalyysi. Kumppanuus avaa uusia ovia suomenkielisen tekstianalytiikan saralla.

IBM Watson Explorer ymmärtää monimutkaisia, myös puhekielellä esitettyjä kysymyksiä ja esittää tietoon pohjautuvia vastauksia. Sen avulla voidaan analysoida suuria tekstiaineistoja, luokitella ja löytää haluttuja ilmiöitä, olipa kyse potilaskertomustiedosta tai asiakaspalautteesta.

IBM Watson Explorerin analyysi pureutuu syvälle kieleen. Suomen kielen rikas taivutus ja lähes loputtomat mahdollisuudet muodostaa uusia sanoja tekevät suomesta monia muita kieliä haastavamman käsitellä automaattisesti. Englannin kielessä esimerkiksi adjektiivilla on vain perusmuoto, kun suomessa on teoriassa mahdollista muodostaa yksittäisestä adjektiivista 6 000 erilaista taivutusmuotoa. Englannille kehitetyt kieliteknologiat eivät usein sovellukaan suomenkielisen aineiston koneelliseen analysointiin.

Jotta IBM:n ratkaisut vastaisivat eri kielialueiden haasteisiin, IBM verkostoituu Lingsoftin tyyppisten erikoisosaajien kanssa. ”On mahtavaa saada eri alojen huippuosaajia saman pöydän ääreen. Yhdessä Lingsoftin ja muiden ekosysteemimme yritysten kanssa voimme luoda suomalaisille asiakkaille täysin uniikkia arvoa, mihin kukaan meistä ei pystyisi yksin”, kertoo IBM:n Channel Manager Antti Haapasalo.

Lingsoftin suomen ja ruotsin kielen analyysiä on kehitetty systemaattisesti vuodesta 1986. Analyysin perustana ovat kieliriippumattomat teknologiat, joiden avulla kielen rakenteisiin päästään pureutumaan pintaa syvemmältä. Kielen rakenneanalyysin lisäksi Lingsoftin teknologialla päästään käsiksi kielen semanttiseen tasoon, merkityksiin. Sen avulla voidaan tunnistaa erilaisia luokkia, kuten nimiä, ajanmääreitä, tunnetiloja tai vaikka sairauksien oireita. IBM Watson Explorerin käyttöliittymässä eri elementtejä voidaan tutkia, visualisoida ja havainnollistaa tehokkaasti.