LINGSOFT ÄR ETT FULLSERVICEFÖRETAG INOM SPRÅK

 • I BEGYNNELSEN VAR ORDET

  Nu finns det oändligt många ord. Vi hjälper våra kunder att förstå, producera, hitta, erhålla, använda och behandla språkliga data i denna digitala, flerspråkiga värld full av ord.

  Läs mer
 • FLERSPRÅKIGHET

  Digital information är mer lättillgänglig än tidigare, men ett budskap når inte ut till alla – tvärtom. Företagen är verksamma globalt, människor rör sig och arbetar i olika delar av världen och innehåll blir mångsidigare. Detta medför att det blir allt viktigare att ditt budskap uppfattas rätt – på alla språk, i alla medier, överallt.

   

  Läs mer
 • TILLGÄNGLIGHET

  Tjänster och innehåll blir allt mer digitala. Utmaningen är att säkerställa tillgång till information för alla användare oberoende av särskilda behov, kanal eller språk. Digitala tjänsters tillgänglighet har blivit ett centralt samhällsmål både i Norden och på EU-nivå.

  Läs mer
 • UPPTÄCKBARHET

  Data är råmaterialet till digitaliseringen och information är dess viktigaste kapital. I vår digitala värld ökar datamängden explosionsartat. Hur hittar du den väsentliga och rätta informationen i informationsöverflödet?

  Läs mer
 • PRODUKTIVITET

  Vi skapar och konsumerar allt mer och mångsidigare innehåll. Samtidigt uppstår det språkligt – talat och skrivet – råmaterial, som kan användas för att förädla språkligt kunskapskapital till stöd för organisationens utveckling och beslutsfattande.

  Läs mer

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk, och är Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologilösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion och hantering av såväl talat som skrivet språk.

Suomi.fi förbättras automatiskt: Lingsoft och Befolkningsregistercentralen förbättrar den språkliga tillgängligheten med hjälp av språkteknologi

Tillgänglighet i webbtjänster är viktigt för den finländska Befolkningsregistercentralen, och beaktas i alla skeden i utvecklingen av Suomi.fi. Befolkningsregistercentralen har som första aktör i Finland beslutat att ta i bruk en automatisk kontroll av tillgängligheten i textinnehållet i Suomi.fi-tjänsterna. I november 2018 levererar Lingsoft en lösning till Befolkningsregistercentralen som hjälper offentliga tjänsteleverantörer att skriva förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar.

Esbo stad börjar använda Lingsofts lösning för taligenkänning

Esbo stad har valt Lingsoft Language Services Ab som leverantör av en lösning för taligenkänning som ska användas av yrkesprofessionella inom social- och hälsosektorn. Avtalet gäller tills vidare och anskaffningens uppskattade värde är 540 000 euro under fyra år. Målet är att lösningen för taligenkänning ska minska behovet av textbehandling samt effektivera uppgörandet av patientjournaler.

Lingsoft partner på IBM:s evenemang Think Helsinki 1.11.2018

Lingsoft är en av samarbetspartnerna på IBM:s evenemang Think Helsinki 2018. Med hjälp av mötestjänsten Think'n'meet kan du boka en tid hos våra experter och träffa dem på tu man hand. På vår pop up-avdelning kan du själv se vad du kan få ut av textdata med hjälp av IBM:s teknik som Lingsoft stöder. Vi presenterar också våra lösningar för taligenkänning under dagens lopp. Välkommen med!