Frilansundertextare för svenska och engelska videor

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språk - Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologiska lösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion samt hantering av det talade och skrivna språket. Oavsett om utmaningen är flerspråkighet, interaktion, tillgänglighet, begriplighet, produktivitet, effektivitet eller kvalitet står språket - text, tal och betydelser - i centrum.

Lingsoft har över 30 års erfarenhet av flerspråkiga kommunikationstjänster, allt från översättningar för den offentliga förvaltningen och för EU-institutionerna till programvarulokalisering och innehållsproduktion. Det senaste tillägget är undertextning av videor.

Vi söker nu nya undertextare som samarbetspartner för att texta videor på svenska eller engelska.

Undertextningen görs till exempel till webbinskasändningar, utbildningsvideor eller möten, där textningen är på samma språk som videospråket (t.ex. svenska - svenska). Detta för att säkerställa att videoinnehållet är tillgängligt för alla.

Lingsoft utnyttjar företagets egna talidentifiering och förtextningsprocess. I praktiken innebär detta att textaren får bearbeta en förtextning som gjorts med talidentifiering varav den slutliga undertextningen redigeras.

För textning av svenskspråkiga videor förutsätter vi att sökande har svenska som modersmål.

Vi önskar av dig

  • erfarenhet av (video)textning eller ett stort intresse för det
  • goda kunskaper i svenska/engelska
  • en firma, ett företag eller möjlighet att fakturera via någon faktureringstjänst
  • goda it-färdigheter och behärskning av något textningsverktyg eller viljan att lära dig använda textningsverktyg
  • förmåga att lära dig snabbt och att du är redo för utmaningar
  • initiativförmåga och problemlösningsförmåga
  • precision, snabbhet och flexibilitet

Vi erbjuder dig mångsidiga arbeten med undertextning och de senaste innovationerna inom språkteknologibranschen.

Intresserad? Skicka ansökan och CV till adressen vendors@lingsoft.fi. Skriv i e-postmeddelandets rubrikfält "Frilansundertextare - Förnamn Efternamn". Ange i din ansökan vilket/vilka språk du är intresserad av att texta.

Frågor om uppgiften kan också skickas till adressen vendors@lingsoft.fi. Skriv då "Frilansundertextare" i e-postmeddelandets rubrikfält.