Medieprodukter för alla: tillgängligt video- och ljudinnehåll

 

Vi har alla rätt att få information och lära oss oberoende av läs- och skrivsvårigheter, hörselskada eller synskada eller svårigheter att använda digitala medier. I syfte att trygga dessa rättigheter har man skapat WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines) det vill säga riktlinjerna för webbinnehålls tillgänglighet. WCAG är en internationell uppsättning riktlinjer som uppdateras kontinuerligt, som har som syfte att se till att medieinnehåll, som exempelvis videor och ljudspår, är tillgängligt för alla.

Tal i rutan: hur uppstår bra programtextning?

Lingsoft har tillhandahållit programtextning på finska och svenska ända sedan 2011, och jag har själv fått vara med sedan starten. Programtextning är textning på samma språk – exempelvis textning på finska av finskspråkiga program och textning på svenska av svenskspråkiga program. Programtextning är till för alla som av någon anledning inte hör talet eller av annan anledning följer programmet utan ljud.

Suomenkielisille ohjelmatekstityksille kansalliset laatusuositukset – Lingsoft mukana työryhmässä

Suomenkielisille ohjelmatekstityksille on nyt laadittu kansalliset laatusuositukset. Laatusuositusten tarkoituksena on yhtenäistää suomenkielisten ohjelmatekstitysten laatua sekä luoda alalle yhtenäiset käytänteet. Ohjelmatekstityksillä tarkoitetaan ns. kielensisäisiä tekstityksiä, ja niitä voivat hyödyntää kaikki, jotka eivät voi tai halua kuunnella ohjelman ääntä – niin huonokuuloiset, maahanmuuttajat ja muut kielenoppijat kuin vaikkapa julkisissa kulkuvälineissä matkustavat.