Effektiv kommunikation med terminologihantering

terminology-management.jpg

Behovet av terminologiarbete skiljer sig åt mellan olika organisationer. Vokabulären i texter som riktar sig till en målgrupp utanför organisationen är viktig för företagets identitet och rykte samt för varumärkesbilden. I kommunikation som riktar sig till en intern målgrupp i organisationen bidrar en gemensamt fastställd yrkesterminologi till att snabba på kommunikationen och förebygga missförstånd samt främja kompatibiliteten mellan olika informationssystem och själva informationen. I flerspråkig kommunikation eller i lösningar som ökar sökbarheten ger nyckelord som definierats på förhand ett bättre slutresultat.

I Lingsofts språktjänster är terminologiarbete en integrerad del: att upprätta, underhålla och uppdatera kundsspecifika ordlistor och termdatabaser samt att utnyttja dessa i de språktjänster som vi tillhandahåller till kunderna. Vi utvecklar och uppdaterar ordlistor i samarbete med kunderna. Vi skapar ordlistor och termdatabaser med utgångspunkt i material vi får från kunden – antingen som en del av språktjänsterna eller som en separat tjänst. 

Precis som våra övriga tjänster och lösningar bygger även terminologiarbetet på språkteknologi. De programvaror som används i arbetet är webbaserade, vilket gör det möjligt för användarna – även kundens egna experter – att bearbeta material samtidigt och hålla materialet uppdaterat. Programvarorna följer branschstandarderna, till exempel SKOS