Hälsovård

healthcare.jpg

Planmeca: en partner i flerspråkig dokumentation och kommunikation

Planmeca är en av världens ledande tillverkare av tandvårdsutrustning och känd för sin banbrytande produktutveckling och formgivning. Lingsoft har levererat översättnings- och språktjänster åt Planmeca sedan 2012. Det viktigaste – och på samma gång mest utmanande – i flerspråkig dokumentation och kommunikation är att försäkra sig om att termerna är rätt på alla språk och att de används konsekvent i all dokumentation och kommunikation.

Auria: Gräva guld i patientjournaler

Det är utmanande att maskinellt utnyttja patientjournaler som är skrivna i form av fritext, eftersom även enkla saker kan uttryckas på många olika sätt. Lingsoft ansvarar för indexering och textutvinning av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts datapool i samarbete med Auria Tjänster. 

THL: Effektiv rättsmedicinsk dikteringsprocess

En betydande andel av de rättsmedicinska sakkunnigas vardag går åt till att skriva ner information. Lingsofts taligenkänningsservice är numera en del av den rättsmedicinska dikteringsprocessen vid Institutet för hälsa och välfärd. Med hjälp av taligenkänning har man lyckats påskynda handläggningen av dokument utan att dokumentationens kvalitet blivit lidande. 

Kvalitetsverktyg för textbehandling inom hälso- och sjukvården

Lingsofts lösningar för taligenkänning och kvalitetsverktyg för texthanterare inom hälsovården gör vardagen smidigare och arbetet mer meningsfullt. Samtidigt effektiveras patientdokumentationen.